האתר משמש כאתר מכירות אינטרנטי.

אבטחת המידע באתר עומדת בתקנים הגבוהים ביותר של אבטחת מידע.
אנו עושים את המרב על-מנת להגן על פרטי כרטיס האשראי והמידע האישי של הקונה (להלן: “המזמין”). אפשרות הסליקה באתר עובדת תחת תקן אבטחה מחמיר ssl level 1 של חברת האבטחה הגדולה בעולם.
כאשר לצורך ביצוע התשלום, המזמין מועבר ישירות לאתר מאובטח של חברת הסליקה כך שפרטי כרטיס האשראי אינו נשמר כלל בשרתי האתר.
מספר כרטיס האשראי והפרטים האישיים שאשר מוזנים בעת הקנייה במערכת, נשלחים ישירות אל חברת הסליקה ולא מאוחסנים באתר בשום צורה שהיא.
באופן זה נמנעת האפשרות מצד שלישי להגיע לפרטי כרטיס האשראי, למעט בעלי האתר ולשימוש פנימי בלבד. בכך אנו מכבדים את פרטיותך.
אנו לא נעביר, בשום מקרה, מידע אישי הקשור לחשבונך לצד שלישי למעט מקרים הכרחיים להשלמת ביצוע העסקה, ההזמנה והמשלוח ו/או שירות שבחרת לרכוש. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים למזמין בכפוף לאישורו לתנאים הכלולים בתקנון זה.
הגלישה באתר ו/או הרשמה כמנוי לקבלת שירותיו ו/או רכישה בו, ייחשבו להסכמה מצד המזמין לתנאים אלו.
הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת המזמין לשירות, אם יפר את תנאי התקנון. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות ללא הסכמת הנהלת האתר.

הרישום באתר הוא לשימושו האישי והבלעדי של המזמין, המזמין אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר בשום דרך ובשום צורה שהיא.
קיימת חובה לדייק בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המזמין.
המזמין מצהיר כי ידוע לו שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.
בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת.
למען הסר ספק, יובהר בזאת כי פניות לא יקבלו מענה במהלך יום השבת.
עם זאת, הנהלת האתר לא מתחייבת לזמינות רצופה ללא תקלות וללא “נפילות” של האתר.
כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקה ושדרוג. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים של התוכן הפרסומי הם של ספקי הנהלת האתר, למעט מקרים בהם צוין אחרת. 

מדיניות החלפה / החזרה:

על המזמין לוודא כי ההזמנה שבוצעה תואמת את דרישותיו לרבות: מידה ו/או דגם, ורק לאחר מכן יש לבצע אישור הזמנה ותשלום .
מדיניות ביטול תינתן תוך 14 ימים מקבלת המוצר וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לזיכוי ו/או החלפה וזאת כל עוד ולא נעשה שימוש והמוצר ללא פגם, ולשיקול דעתה הבלעדי.
עלות המשלוח ואחריות ההחזרה חלים על הקונה וזאת תוך פרק זמן סביר אולם לא יאוחר מ-48 שעות מרגע קבלת המוצר ומותנה בקבלת אישור מאת הנהלת האתר לביצוע ההחזרה.

במידה ונעשתה רכישה, אולם המוצר אזל מהמלאי, תינתן אפשרות למזמין לבחור מוצר זהה או לחילופין לבצע ביטול עסקה והחזר כספי.
וזאת תוך 7 ימי עסקים מרגע הודעת הנהלת האתר כי המוצר אזל מהמלאי והמזמין לא בחר מוצר חלופי.

כל המוצרים מגיעים עם שליח בתוך 14 ימי עסקים מרגע ההזמנה.

הגבלת גיל:

אספקת המוצרים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן. 

בעצם ביצוע פעילותך באתר או באיזה משירותיו הנוספים המוצעים בו, הנך מצהיר כי:
א. מלאו לך 18 שנים.
ב. ברשותך תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
ג. הנך כשיר משפטית לבצע שימוש באתרינו על שירותיו השונים, לרבות ביצוע תשלומים באמצעי תשלום הרשומים על שמך בלבד.

והיה והנך קטין (שלא מלאו לך 18 שנים) או שאינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפטרופוס, שימושך באתרינו יראה שקיבלת את אישור האפוטרופוס, מפעילת האתר מיצר ריהוט מעוצב מהיבואן לצרכן ו/ או מי ממפעיליו לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל סוג, אשר יגרם בקשר עם שימושך באתרינו.

אחריות:

אנו לוקחים אחריות על המוצרים ועל הפעולות המתרחשות באתר.
האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על היצרנים, היבואנים והמפיצים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם.

מדיניות אספקת מוצרים:

א. זמני האספקה להם אנו מתחייבים הם עד 14 יום (להלן:” מועדי האספקה”). 

חישוב מועדי האספקה יהיו על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א׳-ה׳, למעט ימי שישי, שבת, ערבי וימי חגים ומועדים, יום ביצוע ההזמנה אינו נחשב במניין ימי העסקים.

יחד עם זאת, מיצר ריהוט מעוצב עושה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה.

ב. במידה וגורמים ו/ או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/ או מפעיליו יעכבו ו/ או ימנעו את קיום מכירת המוצרים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/ או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/ או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/ או מערכות הטלפון ו/ או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/ או אם בשל פעולות איבה ו/ או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/ או ייפגע בתהליך רכישת המוצרים בכל דרך שהיא, מטעמה של מיצר ריהוט מעוצב להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

ג. המוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל או באמצעות שליחים. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. 

יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה ע”י מיצר ריהוט מעוצב ואינם בשליטתה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד החברה עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.

ד. אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם מיצר ריהוט מעוצב, ובכפוף לרשימת הישובים של חברת השליחויות, בהן מתבצעת שליחות עד הבית. 

במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם מיצר ריהוט מעוצב לבצע את משלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/ או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח וימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. 

יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהיה מיצר ריהוט מעוצב הפוסקת הבלעדית.

 

א. ניתן לבטל עסקה בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלת המוצרים, כשהם ארוזים באריזתם המקורית.

ב. להלן פירוט על עסקאות שאינן ניתנות לביטול על ידי הצרכן – ברכישת מוצרים מסוימים, בהם לא ניתן יהיה לבטל את העסקה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן:

ב.1) טובין פסידים;

ב.2) ״מידע״ כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ׳׳ה – 1995;

ב.3) טובין שיוצרו או הודפסו וכדומה במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה;

ב.4) טובין אשר ניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול, אשר הצרכן פתח את האריזתם המקורית.

ג. ביטול העסקה יתבצע טלפונית מול נציג אתר “מיצר ריהוט מעוצב” ו/ או בהודעה בכתב לדואר אלקטרוני: ראה דף צור קשרביטול לא יוכר על סמך שיחת טלפונית ו/ או הבטחה/ אמירה של נציג זה או אחר, אלא אך ורק במייל חוזר מאת “מיצר ריהוט מעוצב” המאשר את קבלת הודעת הביטול ( להלן: ״הודעת אישור ביטול עסקה״ ). בנוסף יהיה עליך לצרף להודעת ביטול העסקה קבלה/ אישור עסקה המעיד על עצם ביצוע העסקה עם מפעילת האתר “מיצר ריהוט מעוצב” או הוכחה אחרת, אשר תהיה לשביעות רצון החברה, לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם עבורה כולל אמצעי התשלום.

לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם (לא כולל דמי משלוח), ובניכוי עלות שליחות ההחזרה (במידה וקיימת). 

ד. והיה והמוצר נבדק על ידי גורם מטעם האתר ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש, באריזתו החדשה והמקורית, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה – חברת “מיצר” לא תישא באחריות ובמקרה זה לא ינתן שום זיכוי או החזר כספי כלשהו לצרכן.

ה. במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול.

ו. בהודעת אישור ביטול העסקה מפעילת האתר “מיצר” תציין את סכום הזיכוי לשימוש באתרינו לו תהיה זכאי עקב ביטול העסקה (סכום איתו תוכל לרכוש באתרינו). והיה וברצונך לקבל החזר כספי עליך לשלוח מייל חוזר, כפי שיפורט בהודעת אישור ביטול עסקה


מדיניות פרטיות:

הפרטים שמסרת בעת ההרשמה לאתר יישמרו במאגר הלקוחות של החברה.

השימוש באתר ואישורך מעידים על כך כי הנך מסכים שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע לעיל.

המידע שבמאגר ישמש למטרה שלשמה הוקם המאגר ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וכן למטרות המפורטות להלן:

• כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר.

• כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך.

• כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

• כדי לאפשר לך וליתר המשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיך.

• ליצירת הקשר אתך כשמפעילת האתר סבורה שקיים צורך בכך.

• התאמת המודעות שיוצגו לעיניך לתחומי ההתעניינות שלך.

• לשם תפעולו התקין ופיתוח של האתר.

• לצורך משלוח דיוור ישיר ו/ או משלוח דבר פרסומת למאשר הדיוור, כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982, לרבות מידע על מוצרים, מבצעים והטבות אשר עשוי לעניין אותך לדעת מפעילת האתר ו/ או חברת האם שלה ו/ או חברות קשורות, בין באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר, ובין בכל דרך אחרת. הדיוור שישלח אליך יתכן ויעשה מטעם חברת האם של מפעילת האתר ו/ או חברות בנות ו/ או חברות קשורות ו/ או צדדי ג’ אשר מספקים למפעילת האתר שירותים.

האתר פונה לציבור הגולשים והגולשות כאחד. במקום שצוין לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה וההיפך, וזאת למען הנוחות בלבד.

התחל צא'ט עם נציג
1
התחבר עכשיו לנציג 💬
✅ MIZAR - ריהוט מעוצב מהיבואן לצרכן
שלום 👋 האם נוכל לעזור לך?